1929.
140 dagars militärtjänstgöring som skrivbiträde vid fortifikationen i Visby.

1933.
Med hjälp av banklån på 500 kronor studier i Malmö stads skolor för yrkesundervisning, kurs i dekorationsmålning, därefter Skånska målarskolan, lärare Tage Hansson.

1937.
Resa till Paris med Eve Eriksson.

1938.
Flyttar på hösten till Köpenhamn, där han började på Axel Smiths målarskola. Försörjde sig med arbete hos en målarmästare.

1939.
Debut på Efterårsudstillingen på Den Frie (se nedan). Träffar sin blivande hustru, konstnären Grete Lützhøft, född Arentoft.

1940.
Grete och Hans Billgren hade sin första gemensamma utställning i Alfred Andersens Kunsthandel i Köpenhamn (se nedan). Sonen Ola föds. Den tyska ockupationen av Danmark tvingar familjen att flytta till Sverige. De köpte hus i Löderup.

1941.
Sonen Mons föds.

1944.
Sonen Jean föds.

1951 – 1952, november – maj.
Resa till Spanien.

1957.
Ellen Trotzigs stipendium.

1958.
Resa till Spanien.

1958.
Separation från Grete Billgren.

1973.
Genomgår lyckosam operation.

1968.
Resa till Spanien.

1974.
Gifter sig med Barbro Eriksson, född Flodin.

1985, 23 augusti.
Avlider på Ystads lasarett efter ett dygns sjukhusvistelse.


Hans Billgren (1909-1985) | Målare
Född 3 juli 1909 i Löderup, yngst av fyra syskon. Fader smeden, hovslagaren, kyrkvaktmästaren Wictor Emanuel Billgren, modern var Anna Persson. Efter sex års skola tvungen att arbeta för sitt uppehälle i faderns smedja, hos bönderna, som bodbetjänt. Hans ett år yngre kamrat Eve Eriksson delade intresset för konst. På ledig tid ägnade sig de båda åt måleri och drömmar om framtiden, då de kunde få ”bli sig själva” (jfr. Kerstin Gottfries, ”Hans Billgren – en biografi” i ”Hans Billgren”, 1986).