Under detta decennium genomgick Hans Billgren en lyckad operation och han gifte också om sig. 70-talet kom att bli en förhållandevis lycklig tid för Hans Billgren. Kreativiteten spirade och bilderna förändrades. Dukarna fylldes med ett mer abstrakt måleri än tidigare. Lägg därtill en återgång till de ljusa färgerna från 40-talet. Från att mest ha målat tavlor i en mindre storlek övergick han nu till större dukar.

Några bilder som visas här är från 80-talet.