På Hans Billgrens enda separatutställning i Stockholm så visade han upp ett manuskript till en barnbok. Detta manus kom till när hans hustru var i Köpenhamn och beskriver hur tillvaron för en ensam, fattig konstnär med tre barn gestaltar sig. På utställningen fick bokmanuskriptet idel lovord, men tyvärr så publicerades inte boken. I samband med separatutställningen i Ystad 2004 gavs ”Målare Manér” slutligen ut av Ystad Konstmuseum. Tyvärr inte i riktig barnboksdesign, utan mer i form av ett häfte för kulturintresserade vuxna.
Hans Billgrens bilder sjöng av färg. Men konstnärsliver på lander hade sina svårigheter. På ett humoristiskt sätt skildrar han dem i "Målaren Manér", en bildbok med rim han gjorde för sina tre söner, Ola, Måns och Jean. Den utgör ett ovanligt självporträtt och kunde ha blivit en mindre klassiker som barnbok. Kerstin Gottfries skriver i sin biografi: "Om Billgrens vånda som landsortskonstnär och familjefar berättar den barnbok med titeln "Målare Manér" som han skrev och ritade 1947, under en period då hustrun Grete var på besök i Köpenhamn.

Ladda ner PDF