60-talet var inte någon produktiv period för Hans Billgren. Sviktande hälsa innebar att han inte målade alls under långa perioder. Det som han trots allt orkade producera var ofta i en mörkare färgskala än tidigare. En ytterligare signifikativ detalj kom att bli den nästan obligatoriska stora, runda sol- eller månskivan. Under 60-talet sågs för första gången även en indelning av bilden i rektangulära zoner eller fält. Detta utvecklades under 70-talet.