Kerstin Gottfries | Konstvetare
Kerstin Gottfries skrev under slutet av 70-talet två uppsatser om Hans Billgren
på Umeå Universitet där hon studerade konsthistoria. Den första är en redogörelse
för Billgrens historia och den andra en analys av hans konstnärliga utveckling.
Till vänster finns länkar till dessa.