Om www.hansbillgren.se

Initiativtagare och redaktör har varit Joakim Ödlund och den grafiska utformningen har Mattias Berglund stått för. Sidan skulle inte ha existerat utan Carl-Gerhard Gottfries hjälp.

Vill ni se Hans Billgrens konst hänvisar vi till Ystad Konstmuseum. Där finns även bilder av Ola och Grete Billgren. Även Hans Billgrens vän och följeslagare Eve Eriksson är representerad här. Missa inte
heller fantastiska bilder av bla Henry Mayne, Johan Johansson och Oluf Höst.

När ni ändå är på Ystad konstmuseum så rekommenderar vi köp av böckerna ”Hans Billgren 1909-1985”, ”Hans Billgren” och ”Målaren Manér”.

Hans Billgren satte sällan titlar på eller daterade sina målningar. Därför är kategoriseringen av målningarna på hemsidan i många fall baserad på erfarenhet av Hans Billgrens olika perioder. Samtliga
målningar på hemsidan har fått en titel, men dessa är i många fall inte satta av målaren själv, utan är enbart en beskrivning av motiven. Vi har inte alltid haft kännedom om målningarnas mått och därför
saknas dessa uppgifter för en del av målningarna.

Bildmaterial och textmaterial presenteras med benäget tillstånd av berörda.

Är ni intresserade av Hans Billgrens konst kontakt Joakim på joakim@labrador.se.