Tidigt i karriären, under 30- och början av 40-talet var Hans Billgren friluftsmålare. Han målade i naturen och hans bilder var klart föreställande naturintryck. Från mitten och i slutet av 40-talet ändrade han arbetssätt och bilderna kom till i ateljén. Han övergick alltså till ett måleri där färgen definitivt var i centrum framför motivet. I och med inträdet i ateljén målade han en rad interiörer. Signifikativt för dessa är det stora fönstret som ofta, mer eller mindre tydligt, är avbildat. Detta fönster är centralt i Hans Billgrens produktion. Det följde honom genom hela livet. <br>